درباره ما

Arian aboutalebi ( born September 11, 2000, sari, Iran ) , President of Behesht Miankaleh Ecological Company and health and Environmental Activist of Iran

 

آریان ابوطالبی ( زاده ۲۱ شهریور ۱۳۷۹ ه.ش ، ساری ، ایران ) ، رئیس شرکت بوم گردان بهشت میانکاله و فعال بهداشت و محیط زیست ایران می باشد.